ปลาน่ารักแห่งท้องทะเล ขาย ปลาหมอสี

ปลาในท้องทะเลเป็นปลาที่สวยส่วนปลาที่ชอบอยู่ในปะการัง คือปลาการ์ตูนเพราะดอกไม้ทะเลสา่มารถป้องกันอันตรายจากสัตวร์ต่างๆได้ เพราะดอกไม้ทะเลจะมีเข็มสำหรับป้องกันอันตรายแต่จะไม่ทำอันตรายกับปลาการ์ตูน ขาย ปลาหมอสี เป็นปลาที่นิยมเลี้ยงกันมากเพราะมีสีสรรค์สวยงามน่ารัก เป็นปลาที่อยู่รวมกันเป็นฝุง ครอบครัว  สามารถเพาะเลี้ยงในตู้ปลาได้ค่ะอันนี้ดีจริงๆ เพราะอยากเลี้ยงมากเลย  การให้อาหารก็ไม่อยากมัอาหารสำเร็จรูปอย่าให้ปลากินมากไปควรกินวันละหลายครั้งครั้งเดียวก็พอ ขาย ปลาหมอสี อยากไปเที่ยวดำน้ำดูปลาจังเลย ดูในธรรมชาติคงสวยมากก่วที่จะดูในตู้ปลาแน่ๆให้มันอยู่ในท้องน้ำมันคงมีความสุขมากกว่าที่จะอยู่มนทะเล ขาย ปลาหมอสี

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>